Canon-pad de Republiek
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen of online rekenen. Ook temporekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

  7. Een groep van mensen die namens de
      gewesten in de regering van de

      Republiek zaten. Ze namen de besluiten

      over het bestuur van het land.

  9. De Spaanse koning, waartegen de

      oorlog gevoerd werd.

10. Zo heette 'De Republiek' voluit.

11. Kaart van de Nederlanden, die door
      Claes Janszoon Visscher speciaal werd

      gemaakt voor het bestand.

12. Dit rijke gewest had binnen de regering

      het meeste te vertellen.

1. Stadhouder Maurits liet deze raadpensio-

    naris onthoofden.

2. Eén van de beroemde stadhouders.

3. Hier werd in 1648 de vrede na de Tachtig

    jarige Oorlog getekend.

4. Eén van de beroemde stadhouders.

5. 'Rustpauze' in de oorlog met Spanje.

6. Iemand die het land bestuurt als de

    koning er niet is.

8. De belangrijkste ambtenaar van het

    gewest Holland. Deze was vaak ook minis-

    ter van Financiën en minister van Buiten-

    landse Zaken.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Sommenmaker.nl
Werkbladen printen of online rekenen. Ook temporekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)